Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Teorii economice contemporane5 ECTS
2Metodologia și etica cercetărilor economice5 ECTS
3Comunicarea și corespondența de afaceri în limba străină5 ECTS
4Mediul legal al întreprinderilor (înființarea, restructurarea și fuzionarea)5 ECTS
5Metode contemporane de analiză în economie5 ECTS
6Sisteme informaționale economice5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Managementul anticriză5 ECTS
2Managementul proiectelor de cercetare – dezvoltare5 ECTS
3Managementul public5 ECTS
4Marketingul serviciilor publice5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Managementul strategic în serviciile publice5 ECTS
Managementul investițional în sectorul serviciilor publice
2Economia sectorului public5 ECTS
Negociere și achiziții în sectorul serviciilor piublice