Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării4 ECTS
2Istoria drepturilor omului4 ECTS
3Modulul: 1.Sistemul universal de protecție a drepturilor omului. 2.Sisteme regionale de protecție a drepturilor omului7 ECTS
4Protecția drepturilor omului în diferite sisteme de drept6 ECTS
5Instituția ombudsmanului: studiu comparat5 ECTS
6Sociologia drepturilor omului4 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Dreptul material și procedural al CEDO4 ECTS
2Protecția drepturilor copilului4 ECTS
3Protecția drepturilor femeii4 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Protecția drepturilor migranților și refugiaților4 ECTS
Protecția drepturilor cetățenilor străini și apatrizi
2Protecția drepturilor minorităților4 ECTS
Protecția persoanelor cu dizabilități