Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării4 ECTS
2Istoria drepturilor omului4 ECTS
3Protecția drepturilor omului în diferite sisteme de drept6 ECTS
4Instituția ombudsmanului: studiu comparat6 ECTS
5Sociologia drepturilor omului4 ECTS
6Modul: 1. Sistemul universal de protecţie a drepturilor omului3 ECTS
72.Sisteme regionale de protecţie a drepturilor omului3 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Dreptul material și procedural al CEDO4 ECTS
2Protecția drepturilor copilului4 ECTS
3Protecția drepturilor femeii4 ECTS
4Practica de specialitate10 ECTS
5Protecția drepturilor minorităților4 ECTS
6Protecția persoanelor cu dizabilități4 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Protecția drepturilor migranților și refugiaților4 ECTS
Protecția drepturilor cetățenilor străini și apatrizi