Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării4 ECTS
2Teoria generală a proprietății4 ECTS
3Teoria actului juridic civil5 ECTS
4Probleme actuale de dreptul familiei5 ECTS
5Dreptul colectiv și individual al muncii6 ECTS
6Izvoarele obligațiilor civile6 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Instituţii de drept procesual şi execuţional civil4 ECTS
2Drept internaţional privat european4 ECTS
3Probleme actuale de drept succesoral4 ECTS
4Drept social european4 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Dreptul european al societăţilor comerciale4 ECTS
Dreptul european al contractelor