Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării4 ECTS
2Teoria generală a proprietății4 ECTS
3Teoria actului juridic civil5 ECTS
4Probleme actuale de dreptul familiei5 ECTS
5Dreptul colectiv și individual al muncii6 ECTS
6Izvoarele obligațiilor civile6 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Instituții de drept procesual și execuțional civil4 ECTS
2Drept internaţional privat european4 ECTS
3Probleme actuale de drept succesoral4 ECTS
4Drept social european4 ECTS
5Drept european al societăţilor comerciale4 ECTS
6Dreptul european al contractelor4 ECTS