Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării5 ECTS
2Managementul educațional4 ECTS
3Managementul educației incluzive5 ECTS
4Bazele educației timpurii6 ECTS
5Noi tehnologii informaționale în domeniu5 ECTS
6Strategii de stimulare a abilităților matematice la vârsta timpurie5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Standarde educaționale4 ECTS
2Strategii de stimulare a comunicării la vârsta timpurie6 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Strategii de cunoaștere și întelegere a lumii5 ECTS
Managementul educației ecologice
2Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor5 ECTS
Dezvoltarea fizică a preșcolarilor
3Bazele educației artistice5 ECTS
Managementul activităților extracurriculare
4Managementul resurselor financiare în instituția de învățământ5 ECTS
Managementul proiectelor