Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Abordarea prin competențe a procesului de învățământ5 ECTS
2Instruirea asistată de calculator4 ECTS
3Noțiunile și legile fundamentale ale chimiei5 ECTS
4Creativitatea în științele naturii6 ECTS
5Autoperfecționare intelectuală, spirituală și fizică5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Analiza de sistem la chimie5 ECTS
Predarea chimiei pentru elevi performanți


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării5 ECTS
2Psihopedagogie ecologică6 ECTS
3Practica pedagogică la chimie10 ECTS
4Managementul învățării4 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Bazele securității chimice5 ECTS
Olimpiade și concursuri la chimie