Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Teoria și practica discursului4 ECTS
2Metodologia și etica cercetării5 ECTS
3Probleme actuale de morfologie a limbii engleze5 ECTS
4Limba engleză (C1)6 ECTS
5Limbajul mass-media în traducere5 ECTS
6Abordarea prin competențe a disciplinelor filologice5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Traducerea aplicată4 ECTS
2Probleme actuale de sintaxă a limbii engleze5 ECTS
3Eseul contemporan englez/american6 ECTS
4Traducerea documentelor de afaceri5 ECTS
5Practica de traducere10 ECTS