Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Designul si machetarea paginilor WEB5 ECTS
2Optimizarea sunetului și imaginilor5 ECTS
3Metodologia și etica cercetării5 ECTS
4Managementul proiectelor IT5 ECTS
5Programarea orientată pe obiect I - PHP5 ECTS
6Protocoale internet5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Proiectarea bazelor de date pentru Web5 ECTS
2Programarea orientată pe obiect II-PHP5 ECTS
3Securitatea informației și dreptul de autor5 ECTS
4Limbajul de programare JavaScript5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Interfețe pentru programarea aplicațiilor5 ECTS
Programare Flex
2Proiectarea sistemelor client-server5 ECTS
Configurarea serverelor Web