Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Creativitatea în științele naturii6 ECTS
2Autoperfecționare intelectuală, spirituală și fizică5 ECTS
3Abordarea prin competențe a procesului de învățământ5 ECTS
4Instruirea asistată de calculator4 ECTS
5Ecologie umană5 ECTS
6Antropologie biologică și socială5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării5 ECTS
2Biotehnologii moderne5 ECTS
3Psihopedagogie ecologică6 ECTS
4Practica pedagogică la biologie10 ECTS
5Managementul învățării4 ECTS