Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Pedagogia4 ECTS
4Fonetica limbii engleze3 ECTS
5Limba engleză I5 ECTS
6Limba spaniolă I5 ECTS
7Bazele culturii informației1 ECTS
8Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
9Educația fizică I-
10Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS
11Pedagogia. Practica de iniţiere în pedagogie1 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Psihologia. Practica de inițiere în psihologie5 ECTS
2Introducere în teoria literaturii5 ECTS
3Limba spaniolă II4 ECTS
4Limbi clasice4 ECTS
5Istoria literaturii universale II4 ECTS
6Limba engleză II4 ECTS
7Folclor englez4 ECTS
8Ora tutorelui-
9Educația fizică II-
10Elemente de cultură engleză4 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Cultura comunicării2 ECTS