Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării5 ECTS
2Managementul strategic4 ECTS
3Managementul organizațional5 ECTS
4Managementul educațional6 ECTS
5Managementul educației incluzive5 ECTS
6Noi tehnologii informaționale în domeniu5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Managementul resurselor umane4 ECTS
2Andragogia5 ECTS
3Practica managerială10 ECTS
4Managementul calității în învățământ6 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Managementul comunicării5 ECTS
Leaderschip educațional