Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării5 ECTS
2Managementul strategic4 ECTS
3Managementul organizațional5 ECTS
4Managementul educațional6 ECTS
5Managementul educației incluzive5 ECTS
6Noi tehnologii informaționale în domeniu5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Managementul stresului5 ECTS
2Ergonomia managerială5 ECTS
3Managementul schimbării5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Managementul resurselor umane4 ECTS
2Managementul calității în învățământ6 ECTS
3Andragogia5 ECTS
4Practica managerială10 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Managementul comunicării5 ECTS
Leaderschip educațional
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Strategii de comunicare organizaţională5 ECTS
2Procese inovative în managementul educaţional5 ECTS
3Managementul interdisciplinarităţii5 ECTS