Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Managementul educațional4 ECTS
2Educația incluzivă5 ECTS
3Tehnologii didactice incluzive6 ECTS
4Noi tehnologii informaționale în domeniu5 ECTS
5Metodologia și etica cercetării5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Psihopatologie5 ECTS
Asistența psihologică a copiilor cu cerințe educaționale speciale


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Managementul comunicării4 ECTS
2Evaluarea dezvoltării copilului5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Dezvoltarea școlii incluzive6 ECTS
Modele și tipuri de școli incluzive
2Parteneriatul educațional5 ECTS
Psihoconsilierea familiei și a copilului cu dizabilități
3Bazele educației artistice5 ECTS
Managementul activităților extracurriculare
4Managementul resurselor financiare în instituția de învățământ5 ECTS
Managementul proiectelor