Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării5 ECTS
2Managementul educațional4 ECTS
3Educația incluzivă5 ECTS
4Noi tehnologii informaționale în domeniu5 ECTS
5Tehnologii didactice incluzive6 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Psihopatologie5 ECTS
Asistența psihologică a copiilor cu CES
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Strategii de comunicare organizaţională5 ECTS
2Terapii specifice5 ECTS
3Managementul programelor educaționale5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Managementul comunicării4 ECTS
2Evaluarea dezvoltării copilului5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Dezvoltarea școlii incluzive6 ECTS
Modele și tipuri de școli incluzive
2Parteneriatul educațional5 ECTS
Psihoconsilierea familiei și a copilului cu dezabilități
3Managementul resurselor financiare în instituţia de învăţămînt5 ECTS
Managementul proiectelor
4Bazele educației artistice5 ECTS
Managementul activităților extracuriculare
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Procese inovative în managementul educaţional5 ECTS
2Managementul interdisciplinarităţii5 ECTS
3Managementul clasei incluzive5 ECTS