Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Pedagogia. Practica de iniţiere în pedagogie5 ECTS
2Modulul: Teoria și istoria muzicii I: 1. Introducere în muzicologie 2. Solfegiu I 3. Armonia I6 ECTS
3Modulul: Teoria și practica educației muzicale I: 1. Introducere în domeniul muzical - pedagogic 2. Teoria educației muzicale4 ECTS
4Modulul: Arta instrumentală I. 1. Interpretarea imstrumentală I. 2. Organologia5 ECTS
5Modulul: Arta vocal-corală I. 1. Interpretare corală I. 2. Interpretarea cântecului școlar I6 ECTS
6Educația fizică I-
7Limba străină I4 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației1 ECTS
2Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Psihologia. Practica de inițiere în psihologie5 ECTS
2Modulul: Teoria și istoria muzicii II: 1. Istoria muzicii universale I 2. Solfegiu II 3. Armonia II6 ECTS
3Modulul: Teoria și practica educației muzicale II: 1. Didactica educației muzicale 2. Metodologia cercetărilor științifice4 ECTS
4Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
5Educația fizică II-
6Interpretare instrumentală II2 ECTS
7Limba străină II4 ECTS
8Modulul: Arta vocal-corală II. 1. Interpretare corală II. 2. Interpretarea cântecului școlar II5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Cultura comunicării2 ECTS