Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în psihologie5 ECTS
2Psihofiziologia4 ECTS
3Psihologia personalității4 ECTS
4Etica și deontologia profesională3 ECTS
5Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
6Educația fizică I-
7Psihologia generală6 ECTS
8Limba străină I4 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației1 ECTS
2Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Psihologia vârstelor5 ECTS
2Psihologia educațională6 ECTS
3Psihologia socială5 ECTS
4Psihologia judiciară4 ECTS
5Practica de inițiere *2 ECTS
6Educația fizică II-
7Limba străină II4 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Construcție europeană4 ECTS
2Sociologie4 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Cultura comunicării2 ECTS