Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Tehnologia și proprietățile materialelor nemetalice5 ECTS
2Abordarea prin competențe a procesului de învățământ5 ECTS
3Tehnologii moderne și inovații în inginerie I6 ECTS
4Automatică şi elemente de robototehnică6 ECTS
5Instruirea asistată de calculator4 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Tehnologia construcţiei de maşini I4 ECTS
Maşini şi aparate pentru tehnologia produselor alimentare I


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Tehnologii moderne și inovații în inginerie II6 ECTS
2Inovaţia și transfer tehnologic6 ECTS
3Metodologia și etica cercetării5 ECTS
4Managementul învățării4 ECTS
5Tehnica și protecția mediului ambiant5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Tehnologia construcţiei de maşini II4 ECTS
Maşini şi aparate pentru tehnologia produselor alimentare II