Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Inițierea în cariera pedagogică4 ECTS
2Istoria pedagogiei. Etnopedagogia5 ECTS
3Bazele cursului elementar de matematică I3 ECTS
4Educația pentru sănătate4 ECTS
5Limba modernă I4 ECTS
6Limba străină I5 ECTS
7Pedagogia. Practica de iniţiere în pedagogie5 ECTS
8Educația fizică I1 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației1 ECTS
2Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS
3Cultura comunicării2 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Educația parentală2 ECTS
2Limba modernă II4 ECTS
3Curs practic la limba română5 ECTS
4Educația fizică II2 ECTS
5Didactica generală. Standarde educaționale-
6Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
7Limba străină II4 ECTS
8Psihologia. Practica de inițiere în psihologie5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Cultura comunicării2 ECTS