Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Pedagogia4 ECTS
2Inițierea în cariera pedagogică4 ECTS
3Istoria pedagogiei. Etnopedagogia5 ECTS
4Bazele cursului elementar de matematică I3 ECTS
5Educația pentru sănătate4 ECTS
6Limba modernă I4 ECTS
7Limba străină I5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației1 ECTS
2Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS
3Cultura comunicării2 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Psihologia4 ECTS
2Educația parentală2 ECTS
3Limba modernă II4 ECTS
4Curs practic la limba română5 ECTS
5Educația fizică II-
6Didactica generală. Standarde educaționale-
7Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
8Limba străină II4 ECTS