Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Istoria pedagogiei. Etnopedagogia5 ECTS
2Inițierea în cariera pedagogică4 ECTS
3Bazele cursului elementar de matematică I3 ECTS
4Educația pentru sănătate4 ECTS
5Limba străină I4 ECTS
6Puericultura și igiena copilului5 ECTS
7Educația fizică I-
8Pedagogia. Practica de iniţiere în pedagogie5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației1 ECTS
2Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS
3Cultura comunicării2 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Didactica generală. Standarde educaționale6 ECTS
2Educația parentală2 ECTS
3Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
4Limba străină II4 ECTS
5Curs practic la limba română5 ECTS
6Pedagogia preșcolară4 ECTS
7Educația fizică II-
8Psihologia. Practica de inițiere în psihologie4 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Cultura comunicării2 ECTS