Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Pedagogie4 ECTS
2Istoria pedagogiei. Etnopedagogia5 ECTS
3Inițierea în cariera pedagogică4 ECTS
4Bazele cursului elementar de matematică I3 ECTS
5Educația pentru sănătate4 ECTS
6Limba străină I4 ECTS
7Puericultura și igiena copilului5 ECTS
8Educația fizică I-
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației1 ECTS
2Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS
3Cultura comunicării-


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Psihologia4 ECTS
2Didactica generală. Standarde educaționale6 ECTS
3Educația parentală2 ECTS
4Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
5Limba străină II4 ECTS
6Curs practic la limba română5 ECTS
7Pedagogia preșcolară4 ECTS
8Educația fizică II-