Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Bazele culturii informației1 ECTS
2Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS
3Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
4Fonetica limbii germane3 ECTS
5Limba germană I6 ECTS
6Limba engleză I6 ECTS
7Fonetica limbii engleze3 ECTS
8Introducere în lingvistică5 ECTS
9Educația fizică I-
10Istoria literaturii universale I3 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Istoria literaturii universale II4 ECTS
2Limbi clasice4 ECTS
3Elemente de cultură engleză3 ECTS
4Limba engleză II4 ECTS
5Curs inițial de teorie a traducerii4 ECTS
6Limba germană II4 ECTS
7Introducere în teoria literaturii5 ECTS
8Practica de iniţiere în curs inițial de teorie a traducerii2 ECTS
9Elemente de cultură germană3 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Educația fizică II-
2Cultura comunicării2 ECTS