Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Bazele culturii informației1 ECTS
2Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS
3Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
4Fonetica limbii germane3 ECTS
5Limba germană I6 ECTS
6Limba engleză I6 ECTS
7Fonetica limbii engleze3 ECTS
8Introducere în lingvistică5 ECTS
9Educația fizică I-
10Istoria literaturii universale I3 ECTS


Sem II