Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Teorii economice contemporane5 ECTS
2Comunicarea și corespondența de afaceri în limba străină5 ECTS
3Sisteme informaționale economice5 ECTS
4Metodologia și etica cercetărilor în economie5 ECTS
5Mediul legal al instituțiilor bancare și de asigurări (înființarea, restructurarea și fuzionarea)5 ECTS
6Metode contemporane de analiză în economie5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Mecanisme financiare internaționale5 ECTS
2Managementul proiectelor de cercetare – dezvoltare5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Piețe financiare și tranzacții bursiere5 ECTS
Evaluarea și controlul operațiunilor bancare
2Economia asigurărilor5 ECTS
Marketingul bancar și în asigurări
3Managementul riscului bancar5 ECTS
Actuariat în asigurări
4Instrumente financiare derivate5 ECTS
Bancasigurarea