Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Fonetica limbii franceze3 ECTS
4Limba franceză I6 ECTS
5Limba engleză I6 ECTS
6Fonetica limbii engleze3 ECTS
7Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
8Educația fizică I-
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației-
2Securitatea muncii. Protecția civilă-


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în teoria literaturii5 ECTS
2Istoria literaturii universale II4 ECTS
3Elemente de cultură franceză3 ECTS
4Limba franceză II4 ECTS
5Limba engleză II4 ECTS
6Curs inițial de teorie a traducerii. Practica de iniţiere6 ECTS
7Limba latină4 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Educația fizică II-
2Cultura comunicării2 ECTS