Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Fonetica limbii franceze3 ECTS
4Limba franceză I6 ECTS
5Limba engleză I6 ECTS
6Fonetica limbii engleze3 ECTS
7Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
8Educația fizică I-
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației-


Sem II