Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Cultura comunicării2 ECTS
2Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS
3Introducere în lingvistică5 ECTS
4Istoria literaturii universale I3 ECTS
5Limba engleză I5 ECTS
6Limba germană I5 ECTS
7Fonetica limbii engleze3 ECTS
8Fonetica limbii germane3 ECTS
9Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
10Educația fizică I-
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației-


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Cultura comunicării2 ECTS
2Istoria literaturii universale II4 ECTS
3Limbi clasice4 ECTS
4Limba engleză II4 ECTS
5Psihologia. Practica de inițiere în psihologie5 ECTS
6Folclor englez4 ECTS
7Elemente de cultură engleză4 ECTS
8Limba germană II4 ECTS
9Curs inițial de teorie a traducerii4 ECTS
10Introducere în teoria literaturii5 ECTS
11Practica de iniţiere în curs inițial de teorie a traducerii2 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Educația fizică II-