Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Bazele culturii informaționale1 ECTS
2Cultura comunicării2 ECTS
3Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS
4Introducere în lingvistică5 ECTS
5Istoria literaturii universale I3 ECTS
6Limba engleză I5 ECTS
7Limba germană I5 ECTS
8Fonetica limbii engleze3 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Cultura comunicării2 ECTS