Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Cultura comunicării2 ECTS
2Introducere în lingvistică5 ECTS
3Istoria literaturii universale I3 ECTS
4Limba engleză I5 ECTS
5Limba germană I5 ECTS
6Fonetica limbii engleze3 ECTS
7Fonetica limbii germane3 ECTS
8Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
9Educația fizică I-
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS
2Bazele culturii informației-


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Istoria literaturii universale II4 ECTS
2Limbi clasice4 ECTS
3Limba engleză II4 ECTS
4Psihologia. Practica de iniţiere în psihologie5 ECTS
5Folclor englez4 ECTS
6Elemente de cultură engleză4 ECTS
7Limba germană II4 ECTS
8Curs inițial de teorie a traducerii4 ECTS
9Introducere în teoria literaturii5 ECTS
10Practica de iniţiere în curs inițial de teorie a traducerii2 ECTS
11Ora tutorelui-
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Cultura comunicării2 ECTS
2Educația fizică II-