Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Limba germană I5 ECTS
4Limba engleză I5 ECTS
5Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
6Educația fizică I-
7Fonetica limbii germane3 ECTS
8Pedagogia. Practica de iniţiere în pedagogie5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS
2Bazele culturii informației1 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în teoria literaturii5 ECTS
2Istoria literaturii universale II4 ECTS
3Limbi clasice4 ECTS
4Limba germană II4 ECTS
5Limba engleză II4 ECTS
6Psihologia. Practica de iniţiere în psihologie5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Folclor german4 ECTS
Elemente de cultură germană
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Educația fizică II-
2Cultura comunicării2 ECTS