Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Gramatica funcțională5 ECTS
2Literatura română și comparată I4 ECTS
3Textul dramatic în context didactic5 ECTS
4Lectura și scrierea în învățămîntul preuniversitar5 ECTS
5Practica pedagogică I. Producerea materialelor didactice6 ECTS
6Abordarea prin competențe a disciplinelor filologice5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Tipologia limbilor5 ECTS
2Literatura română și comparată II5 ECTS
3Metodologia și etica cercetării5 ECTS
4Limba și literatura în orizontul interdisciplinarității5 ECTS
5Practica pedagogică II4 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Analiza lingvistică a textului6 ECTS
Principii de analiză a textului