Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Epistemologie5 ECTS
2Metodologia și etica cercetării5 ECTS
3Principii de psihopedagogie artistică5 ECTS
4Didactica disciplinelor artistice5 ECTS
5Noi tehnologii informaționale în domeniu5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Interpretare muzicală I (instrument, orchestră, canto, dirijat, cor)5 ECTS
Interpretare artistică I (coregrafie, actorie)


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Muzicologie dinamică5 ECTS
2Modulul: Teoria artei I 1.Semantica muzicală 2.Hermeneutica muzicală5 ECTS
3Evoluția învățământului artistic4 ECTS
4Modulul: Metodologia evaluării 1. Metodologia evaluării în învățământul artistic 2. Eficiența învățământului artistic5 ECTS
5Modulul: Teoria și metodologia artei interpretative 1. Teoria artei interpretative 2. Metodologii artistic-educaţionale (pe discipline)6 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Interpretare muzicală II (instrument, orchestră, canto, dirijat, cor)5 ECTS
Interpretare artistică II (coregrafie, actorie)