Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Fonetica limbii franceze3 ECTS
4Limba franceză I5 ECTS
5Limba engleză I5 ECTS
6Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
7Educația fizică I-
8Pedagogia. Practica de iniţiere în pedagogie5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației-
2Securitatea muncii. Protecția civilă-


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în teoria literaturii5 ECTS
2Istoria literaturii universale II4 ECTS
3Limbi clasice4 ECTS
4Limba franceză II4 ECTS
5Limba engleză II4 ECTS
6Psihologia. Practica de iniţiere în psihologie5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Folclor francez4 ECTS
Elemente de cultură franceză
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Educația fizică II-
2Cultura comunicării2 ECTS