Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării4 ECTS
2Probleme actuale în materia contractelor civile4 ECTS
3Sociologia conducerii5 ECTS
4Profilaxia arderii profesionale5 ECTS
5Managementul strategic al resurselor umane6 ECTS
6Contractul individual de muncă6 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Parteneriatul social în sfera muncii5 ECTS
2Securitatea și sănătatea în muncă5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Asigurările sociale în cadrul raporturilor de muncă5 ECTS
Probleme actuale în domeniul securității sociale
2Procedura de soluționare a litigiilor individuale de muncă5 ECTS
Salarizarea și normarea muncii