Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Fonetica limbii engleze3 ECTS
4Limba engleză I5 ECTS
5Limba germană I5 ECTS
6Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
7Educația fizică I-
8Pedagogia. Practica de iniţiere în pedagogie5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației1 ECTS
2Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în teoria literaturii5 ECTS
2Istoria literaturii universale II4 ECTS
3Limbi clasice4 ECTS
4Limba engleză II4 ECTS
5Limba germană II4 ECTS
6Educația fizică II-
7Psihologia. Practica de iniţiere în psihologie5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Folclor englez4 ECTS
Elemente de cultură engleză
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Cultura comunicării2 ECTS