Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării4 ECTS
2Sociologia conducerii5 ECTS
3Profilaxia arderii profesionale5 ECTS
4Contractul individual de muncă6 ECTS
5Probleme actuale în materia contractelor civile4 ECTS
6Managementul strategic al resurselor umane6 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Răspunderea juridică în domeniul raporturilor de muncă5 ECTS
2Cadrul legal al activității de întreprinzător5 ECTS
3Parteneriatul social în sfera muncii5 ECTS
4Securitatea și sănătatea în muncă5 ECTS
5Drept civil. Drepturile reale4 ECTS
6Dreptul muncii4 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Probleme actuale în domeniul securității sociale5 ECTS
Asigurările sociale în cadrul raporturilor de muncă
2Procedura de soluționare a litigiilor individuale de muncă5 ECTS
Salarizarea și normarea muncii