Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Pedagogia4 ECTS
4Fonetica limbii engleze3 ECTS
5Limba engleză I5 ECTS
6Limba franceză I5 ECTS
7Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
8Practica de inițiere în pedagogie*1 ECTS
9Educația fizică I-
10Bazele culturii informației1 ECTS
11Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS
12Pedagogia. Practica de iniţiere în pedagogie1 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Istoria literaturii universale II4 ECTS
2Limbi clasice4 ECTS
3Limba engleză II4 ECTS
4Psihologia. Practica de inițiere în psihologie5 ECTS
5Folclor englez4 ECTS
6Elemente de cultură engleză4 ECTS
7Ora tutorelui-
8Limba franceză II4 ECTS
9Introducere în teoria literaturii5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Educația fizică II-
2Cultura comunicării2 ECTS