Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Pedagogie4 ECTS
4Fonetica limbii engleze3 ECTS
5Limba engleză I5 ECTS
6Limba franceză I5 ECTS
7Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
8Practica de inițiere în pedagogie*1 ECTS
9Educația fizică I-
10Bazele culturii informației1 ECTS
11Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS


Sem II