Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Fonetica limbii engleze3 ECTS
4Limba engleză I5 ECTS
5Limba franceză I5 ECTS
6Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
7Educația fizică I-
8Pedagogia. Practica de iniţiere în pedagogie5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației1 ECTS
2Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Istoria literaturii universale II4 ECTS
2Limbi clasice4 ECTS
3Limba engleză II4 ECTS
4Psihologia. Practica de iniţiere în psihologie5 ECTS
5Folclor englez4 ECTS
6Elemente de cultură engleză4 ECTS
7Limba franceză II4 ECTS
8Introducere în teoria literaturii5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Educația fizică II-
2Cultura comunicării2 ECTS