Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Fertilitatea solului și productivitatea culturilor5 ECTS
2Bazele științifice ale dezvoltării agriculturii durabile5 ECTS
3Analiza comparativă a ecosistemelor naturale și a agroecosistemelor5 ECTS
4Sociologia conducerii5 ECTS
5Tehnologii informaționale în agroecologie5 ECTS
6Managementul ecologic al buruienilor în agroecosisteme5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Probleme actuale de cercetare în agroecologie5 ECTS
2Sistemul de fertilizare în agricultura durabilă5 ECTS
3Ecosistemul solului5 ECTS
4Organizarea teritoriului în baza de landșaft5 ECTS
5Biotehnologii moderne5 ECTS
6Certificarea și managementul producției ecologice5 ECTS