Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Didactica analizei matematice6 ECTS
2Didactica aritmeticii și algebrei5 ECTS
3Abordarea prin competențe a procesului de învățământ5 ECTS
4Instruirea asistată de calculator4 ECTS
5Didactica geometriei5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Metode de rezolvare a problemelor de olimpiadă5 ECTS
Predarea matematicii pentru elevi performanți


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Practica pedagogică la matematică10 ECTS
2Metodologia și etica cercetării5 ECTS
3Elemente de teoria probabiliăților și prelucrarea statistică a datelor experimentalea5 ECTS
4Managementul învățării4 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Instruirea centrată pe cel ce învață în contexte matematice6 ECTS
Aspecte metodice ale utilizării softurilor specializate în procesul didactic la matematică