Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Teoria deciziilor4 ECTS
2Metodologia și etica cercetării4 ECTS
3Probleme actuale în știința administrației5 ECTS
4Drept administrativ aprofundat6 ECTS
5Gestiunea domeniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale6 ECTS
6Funcția publică: aspecte de drept comparat5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Modele administrative și integrarea europeană5 ECTS
2Contenciosul administrativ aprofundat5 ECTS
3Pluripartitism e-voting și dezvoltarea societății democratice5 ECTS
4Administrarea și accesul populației la serviciile publice electronice5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Petiționarea și accesul la informație în administrația publică a Republicii Moldova5 ECTS
Securitatea guvernării electronice
2Comunicarea managerială și relații publice5 ECTS
Negocieri sociale și gestionarea situațiilor de criză