Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării4 ECTS
2Drept administrativ aprofundat6 ECTS
3Gestiunea domeniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale6 ECTS
4Funcția publică: aspecte de drept comparat5 ECTS
5Modele administrative și integrarea europeană5 ECTS
6Teoria deciziilor administrative4 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Modele administrative și integrarea europeană5 ECTS
2Contenciosul administrativ aprofundat5 ECTS
3Pluripartitism e-voting și dezvoltarea societății democratice5 ECTS
4Administrarea și accesul populației la serviciile publice electronice5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Petiționarea și accesul la informație în administrația publică a Republicii Moldova5 ECTS
Securitatea guvernării electronice
2Comunicare managerială și relații publice5 ECTS
Negocieri sociale și gestionarea situațiilor de criză