Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Abordarea prin competențe a procesului de învățământ5 ECTS
2Instruirea asistată de calculator4 ECTS
3Probleme actuale ale didacticii fizicii6 ECTS
4Probleme de fizică cu grad sporit de dificultate I5 ECTS
5Probleme experimentale și grafice de fizică5 ECTS
6Radiomăsurări și practicum de radiomontaj5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării5 ECTS
2Probleme de fizică cu grad sporit de dificultate II6 ECTS
3Probleme de limită și extrem la fizică5 ECTS
4Probleme actuale în fizica semiconductorilor4 ECTS
5Practica pedagogică la fizică10 ECTS
6Managementul învățării4 ECTS