Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Criminologia: nivel aprofundat6 ECTS
2Metodologia și etica cercetării4 ECTS
3Teoria deciziilor4 ECTS
4Drept procesual penal aprofundat5 ECTS
5Drept penal aprofundat6 ECTS
6Tehnici și procedee moderne de investigare penală5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Instituții ale dreptului penal european5 ECTS
2Drept penal al afacerilor5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Individualizarea și aplicarea sancțiunilor de drept penal5 ECTS
Resocializarea infractorilor
2Controlul și prevenirea criminalității5 ECTS
Sociologia devianței