Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării4 ECTS
2Teoria deciziilor4 ECTS
3Drept procesual penal aprofundat5 ECTS
4Tehnici și procedee moderne de investigare penală5 ECTS
5Drept penal aprofundat6 ECTS
6Criminologia: nivel aprofundat6 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Instituții ale dreptului penal european5 ECTS
2Drept penal al afacerilor5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Controlul și prevenirea criminalității5 ECTS
Sociologia devianței
2Individualizarea și aplicarea sancțiunilor de drept penal5 ECTS
Resocializarea infractorilor