Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în științele limbajului și comunicării5 ECTS
2Bazele jurnalismului5 ECTS
3Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
4Limba străină I5 ECTS
5Curs practic de cultură a comunicării4 ECTS
6Literatura română4 ECTS
7Scrierea creativă3 ECTS
8Educația fizică I-
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Securitatea muncii. Protecția civilă-
2Bazele culturii informației-


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Genurile jurnalismului4 ECTS
2Presa scrisă6 ECTS
3Istoria presei românești6 ECTS
4Literatura universală4 ECTS
5Limba străină II4 ECTS
6Practica de inițiere în jurnalism2 ECTS
7Educația fizică II-
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Principiile economiei de piață4 ECTS
Managementul proiectelor (media)