Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Teorii economice contemporane5 ECTS
2Comunicarea și corespondența de afaceri în limba străină5 ECTS
3Sisteme informaționale economice5 ECTS
4Mediul legal al întreprinderilor (înființarea, restructurarea și fuzionarea)5 ECTS
5Metodologia și etica cercetărilor în economie5 ECTS
6Metode contemporane de analiză în economie5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Contabilitatea financiară aprofundată5 ECTS
2Managementul proiectelor de cercetare – dezvoltare5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Expertiza contabilă5 ECTS
Sisteme informaționale în audit
2Contabilitatea impozitelor5 ECTS
Contabilitatea asociațiilor
3Contabilitatea organizaţiilor necomerciale5 ECTS
Contabilitatea proiectelor
4Mecanisme financiare internaționale5 ECTS
Contabilitatea managerială aprofundată
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Managementul proiectelor internaționale5 ECTS