Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Istoria pedagogiei. Etnopedagogia5 ECTS
2Managementul general4 ECTS
3Limba străină I4 ECTS
4Practica de inițiere în pedagogie*1 ECTS
5Inițierea în cariera pedagogică4 ECTS
6Pedagogia. Practica de iniţiere în pedagogie4 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației1 ECTS
2Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS
3Corul2 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Psihologia4 ECTS
2Didactica generală. Standarde educaționale6 ECTS
3Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
4Limba străină II4 ECTS
5Managementul educațional4 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Cultura comunicării2 ECTS