Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Teoria generală a dreptului6 ECTS
2Drept privat roman4 ECTS
3Istoria dreptului4 ECTS
4Limba străină I4 ECTS
5Educația fizică I-
6Modulul: 1. Filosofia. Probleme filosofice ale domeniului 2. Logica juridică6 ECTS
7Drept constituțional și instituții politice6 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației-
2Securitatea muncii. Protecția civilă-
3Cultura comunicării2 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Drept instituțional al Uniunii Europene3 ECTS
2Limba străină II4 ECTS
3Drept penal (partea generală) I5 ECTS
4Educația fizică II-
5Introducere în dreptul civil6 ECTS
6Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
7Cultura comunicării2 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Drept constituțional comparat4 ECTS
Mari sisteme contemporane de drept
2Construcție europeană4 ECTS
Civilizație europeană