Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Comunicarea și corespondența de afaceri în limba străină5 ECTS
2Teorii economice contemporane5 ECTS
3Sisteme informaționale economice5 ECTS
4Mediul legal al întreprinderilor (înființarea, restructurarea și fuzionarea)5 ECTS
5Metodologia și etica cercetărilor în economie5 ECTS
6Metode contemporane de analiză în economie5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Managementul strategic5 ECTS
2Mecanisme financiare internaționale5 ECTS
3Managementul proiectelor de cercetare – dezvoltare5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Evaluarea, selecția și finanțarea investițiilor5 ECTS
Evaluarea întreprinderii
2Piețe financiare și tranzacții bursiere5 ECTS
Managementul riscului
3Evaluarea şi controlul operaţiunilor bancare5 ECTS
Management corporativ
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Managementul proiectelor internaționale5 ECTS