Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
4Limba străină I4 ECTS
5Curs practic de limba română I5 ECTS
6Modul: Limba și civilizația ucraineană. Elemente de cultură ucraineană. Curs practic de limba ucraineană4 ECTS
7Pedagogia. Practica de iniţiere în pedagogie5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Educația fizică I-
2Securitatea muncii. Protecția civilă-
3Bazele culturii informației-


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în teoria literaturii5 ECTS
2Istoria literaturii universale II4 ECTS
3Istoria literaturii ucrainene I4 ECTS
4Curs practic de limba română II4 ECTS
5Limba străină II4 ECTS
6Limba slavă veche4 ECTS
7Psihologia. Practica de iniţiere în psihologie5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Educația fizică II-
2Cultura comunicării2 ECTS