Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării în psihologie5 ECTS
2Metode de calcul statistic în psihologie5 ECTS
3Tulburări de personalitate: evaluare și intervenție în context judiciar4 ECTS
4Asistența psihologică în sistemul de probațiune6 ECTS
5Expertiza psihologică în sistemul judiciar5 ECTS
6Noi tehnologii informaționale în domeniu5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Psihologie diferențială6 ECTS
2Managementul serviciilor psihologice6 ECTS
3Consiliere psihologică în mediul penitenciar6 ECTS
4Strategii de manipulare comportamentală6 ECTS
5Psihologia terorismului6 ECTS
6Psihologia pozitivă6 ECTS
7Psihologia succesului6 ECTS