Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
4Limba română I3 ECTS
5Educația fizică I-
6Modul: Limba și civilizația rusă. Elemente de cultură rusă. Curs practic de limba rusă5 ECTS
7Limba străină I5 ECTS
8Pedagogia. Practica de iniţiere în pedagogie5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Securitatea muncii. Protecția civilă-
2Bazele culturii informației-


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în teoria literaturii5 ECTS
2Istoria literaturii universale II4 ECTS
3Istoria literaturii ruse I4 ECTS
4Educația fizică II-
5Limba străină II4 ECTS
6Limba slavă veche4 ECTS
7Psihologia. Practica de iniţiere în psihologie5 ECTS
8Ora tutorelui-
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Introducere în cercetarea textului literar4 ECTS
Introducere în analiza gramaticală
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Limba română II3 ECTS
2Cultura comunicării2 ECTS