Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Didactica literaturii universale (I)5 ECTS
2Literatura universală(I). Poezia5 ECTS
3Literatura universală(II). Arta narațiunii5 ECTS
4Literatura universală(III). Dramaturgia5 ECTS
5Practica pedagogică I. Producerea materialelor didactice5 ECTS
6Abordarea prin competențe a disciplinelor filologice5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Istoria literară5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării5 ECTS
2Didactica literaturii universale (II)5 ECTS
3Literatura universală (IV). Memorialistica5 ECTS
4Practica pedagogică II5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Literatura universală (V). Diaristica5 ECTS
Literatura universală (V). Corespondența
2Literatura universală (VI). Literatura pentru copii5 ECTS
Literatura universală (VI). Literatura pentru adolescenți și tineret
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Proza științifico-fantastică5 ECTS