Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Gramatica funcțională5 ECTS
2Civilizație națională și context european4 ECTS
3Utilizarea softurilor educaționale4 ECTS
4Elemente de fonetică și lexic la orele de limbă și literatură română6 ECTS
5Abordarea prin competențe a disciplinelor filologice5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Tipologia limbilor5 ECTS
2Didactica textului literar în școala alolingvă5 ECTS
3Metodologia și etica cercetării5 ECTS
4Didactica limbii române în ciclul primar5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Analiza lingvistică a textului6 ECTS
Principii de analiză a textului