Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Gramatica funcțională5 ECTS
2Civilizație națională și context european4 ECTS
3Utilizarea softurilor educaționale-
4Elemente de fonetică și lexic la orele de limbă și literatură română6 ECTS
5Abordarea prin competențe a disciplinelor filologice5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Tipologia limbilor5 ECTS
2Didactica textului literar în școala alolingvă5 ECTS
3Metodologia și etica cercetării5 ECTS
4Didactica limbii române în ciclul primar5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Analiza lingvistică a textului6 ECTS
Principii de analiză a textului