Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării în psihologie5 ECTS
2Metode de calcul statistic în psihologie5 ECTS
3Consiliere școlară5 ECTS
4Consiliere etativă5 ECTS
5Consiliere familială5 ECTS
6Noi tehnologii informaționale în domeniu5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Psihologie diferențială6 ECTS
2Managementul serviciilor psihologice6 ECTS
3Consiliere personală6 ECTS
4Consiliere profesională6 ECTS
5Consiliere în situații de risc6 ECTS
6Psihologia pozitivă6 ECTS
7Psihologia succesului6 ECTS