Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
4Educația fizică I-
5Modul: Limba și civilizația rusă. Elemente de cultură rusă. Curs practic de limba rusă4 ECTS
6Curs practic de limba română I5 ECTS
7Limba străină I4 ECTS
8Pedagogia. Practica de iniţiere în pedagogie5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Securitatea muncii. Protecția civilă-
2Bazele culturii informației-


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în teoria literaturii5 ECTS
2Istoria literaturii universale II4 ECTS
3Istoria literaturii ruse I4 ECTS
4Curs practic de limba română II4 ECTS
5Educația fizică II-
6Limba străină II4 ECTS
7Limba slavă veche4 ECTS
8Psihologia. Practica de iniţiere în psihologie5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Cultura comunicării2 ECTS