Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Pedagogia4 ECTS
4Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
5Educația fizică I-
6Modul: Limba și civilizația rusă. Elemente de cultură rusă. Curs practic de limba rusă4 ECTS
7Curs practic de limba română I5 ECTS
8Limba străină I4 ECTS
9Securitatea muncii. Protecția civilă-
10Bazele culturii informației-


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în teoria literaturii5 ECTS
2Istoria literaturii universale II4 ECTS
3Psihologia4 ECTS
4Istoria literaturii ruse I4 ECTS
5Curs practic de limba română II4 ECTS
6Educația fizică II-
7Limba străină II4 ECTS
8Limba slavă veche4 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Cultura comunicării2 ECTS