Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării5 ECTS
2Managementul strategic4 ECTS
3Managementul educațional6 ECTS
4Managementul educației incluzive5 ECTS
5Noi tehnologii informaționale în domeniu5 ECTS
6Managementul organizațional5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Managementul schimbării5 ECTS
2Managementul stresului5 ECTS
3Ergonomia managerială5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Managementul proiectelor5 ECTS
2Managementul calității în învățământ6 ECTS
3Managementul resurselor umane4 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Managementul comunicării5 ECTS
Leaderschip educațional
2Bazele educației artistice5 ECTS
Managementul activităților extracuriculare
3Managementul resurselor financiare în instituţia de învăţămînt5 ECTS
Andragogia
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Strategii de comunicare organizaţională5 ECTS
2Procese inovative în managementul educaţional5 ECTS
3Managementul interdisciplinarităţii5 ECTS