Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Teorii economice contemporane5 ECTS
2Comunicarea și corespondența de afaceri în limba străină5 ECTS
3Mediul legal al întreprinderilor (înființarea, restructurarea și fuzionarea)5 ECTS
4Sisteme informaționale economice5 ECTS
5Metodologia și etica cercetărilor în economie5 ECTS
6Metode contemporane de analiză în economie5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Soluții logistice avansate5 ECTS
2Managementul anticriză5 ECTS
3Managementul proiectelor de cercetare – dezvoltare5 ECTS
4Managementul strategic corporativ5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Piețe financiare și tranzacții bursiere5 ECTS
Concurența și nivelurile de competitivitate
2Managementul strategic5 ECTS
Management investiţional
3Metode avansate de cercetări în marketing5 ECTS
Strategii de marketing
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Managementul proiectelor internaționale5 ECTS