Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia și etica cercetării4 ECTS
2Managementul serviciilor sociale6 ECTS
3Evaluarea politicilor publice și programelor sociale5 ECTS
4Metodologia supervizării în asistența socială5 ECTS
5Profilaxia arderii profesionale5 ECTS
6Sociologia conducerii5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Metodologia acreditării serviciilor sociale5 ECTS
2Probleme actuale în domeniul protecției sociale5 ECTS
3Supervizarea și managementul de caz5 ECTS
4Comunicarea managerială și relații publice5 ECTS
5Mecanismul de referire a cazurilor în cadrul serviciilor sociale5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Elaborarea propunerii de finanțare a proiectelor sociale5 ECTS
Elaborarea și gestionarea bugetelor locale