Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Managementul serviciilor sociale6 ECTS
2Metodologia supervizării în asistența socială5 ECTS
3Sociologia conducerii5 ECTS
4Metodologia și etica cercetării4 ECTS
5Evaluarea politicilor publice și programelor sociale5 ECTS
6Profilaxia arderii profesionale5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Probleme actuale în domeniul protecției sociale5 ECTS
2Supervizarea și managementul de caz5 ECTS
3Comunicarea managerială și relații publice5 ECTS
4Mecanismul de referire a cazurilor în cadrul serviciilor sociale5 ECTS
5Metodologia acreditării serviciilor sociale5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Elaborarea propunerii de finanțare a proiectelor sociale5 ECTS
Elaborarea și gestionarea bugetelor în cadrul serviciilor sociale