Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Managementul serviciilor sociale6 ECTS
2Supervizarea în serviciile sociale pentru familie și copil5 ECTS
3Profilaxia arderii profesionale5 ECTS
4Sociologia conducerii5 ECTS
5Metodologia și etica cercetării4 ECTS
6Probleme actuale de dreptul familiei5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Comunicarea managerială și relații publice5 ECTS
2Problemele familiei și copilului în contextul schimbării sociale5 ECTS
3Probleme actuale în domeniul protecției sociale5 ECTS
4Probleme actuale în dreptul familiei5 ECTS
5Metodologia acreditării serviciilor sociale5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Elaborarea propunerii de finanțare a proiectelor sociale5 ECTS
Elaborarea și gestionarea bugetelor în cadrul serviciilor sociale
2Formarea competențelor sociale la copii și tineri5 ECTS
Educație parentală