Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
3Elemente de cultură românească3 ECTS
4Curs practic de limba română5 ECTS
5Limba germană I5 ECTS
6Educația fizică I-
7Pedagogia. Practica de iniţiere în pedagogie5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației-
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Securitatea muncii. Protecția civilă-


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în teoria literaturii5 ECTS
2Istoria literaturii universale II4 ECTS
3Limbi clasice4 ECTS
4Psihologia. Practica de iniţiere în psihologie5 ECTS
5Istoria literaturii române I4 ECTS
6Educația fizică II-
7Limba germană II4 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Introducere în cercetarea textului literar4 ECTS
Introducere în analiza gramaticală
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Cultura comunicării2 ECTS