Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Pedagogie. Practica de inițiere5 ECTS
3Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
4Elemente de cultură românească3 ECTS
5Curs practic de limba română5 ECTS
6Limba germană I5 ECTS
7Educația fizică I-
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației-


Sem II